Open Monumentenweekend 2016 in Poeldijk

 

Zaterdagochtend vroeg werden nog de laatste puntjes op de i gezet voor de expositie over het 90-jarig bestaan van onze kerk en voor de spetterende opening.

Rond halftien startte de organist Gerard Bal uit Naaldwijk het geheel met een kort maar fraai orgelconcert. Cora van Dalen,  als voorzitster van de werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk, nam het daarna van hem over met een openingstoespraak waarin muziek en spel afwisselend aan bod kwamen.

 

De toneelvereniging St. Genesius speelde een korte act waarbij “de bouwvakkers van de kerk uit 1926” op een zeer humoristische wijze werden neergezet. Jos Vranken speelde op het orgel ondersteund door leden van het Bartholomeus- en het Perosikoor.

Vervolgens trad het mannen- en dameskoor van Deo Sacrum op.

Bijzondere verassend was ”Herinneringen aan het rijke Roomse leven” dat vertolkt werd in 16 coupletten op refrein van een melodie van W. Sonneveld door Martien van Dijk en Andreas Polman. Zij werden hierbij ondersteund door koorleden van Deo Sacrum. Dit viel zeer in de smaak en het refrein werd dan ook door iedereen vol enthousiasme meegezongen.

 

Wethouder Marga de Goeij opende vervolgens officieel Open Monumentendag voor het gehele Westland door overhandiging van de sleutel en het onthullen van de versierde kerkmaquettes. Zij benadrukte hoe belangrijk onze historie is en het behoud van monumenten en sprak dan ook haar dank en waardering uit voor de vele vrijwilligers en de enorme inzet die de Poeldijkers hierbij weer hebben getoond.

De expositie over de 90-jarige geschiedenis was nu toegankelijk voor het publiek waarbij het leven en werk van alle pastoors in die 90 jaar met teksten, voorwerpen, vele foto’s en een film bijna tastbaar werd gemaakt. Hierbij waren fraaie gouden en zilveren kunstschatten, kazuifels en vele gebruiksvoorwerpen van zeer dichtbij te bewonderen.

 

Menigeen heeft ook de mooie collectie oude doopjurkjes aanschouwd die tentoongesteld was in de apsis.

 

Een klein deel van de exposite werd ingenomen door een blik in de toekomst van onze kerk waarbij men liet zien hoe de kerk straks een multifunctioneel karakter zou kunnen krijgen.

 

 

Op gezette tijden konden bezoekers met een gratis vaartochtje de Historische druiventuin in Kwintsheul bezoeken.

 

Op zondag was de expositie in onze kerk ook toegankelijk voor het publiek.

De Roetentoeters uit Rotterdam, een van de deelnemende grote orkesten aan het dweilfestival, kwam om half twee een serenade “Lang zal hij leven” brengen in de jarige kerk. Vanaf twee uur kon men onder begeleiding de toren beklimmen tot de klokkenzolder. 156 Personen met daaronder verrassend veel jeugdigen zijn die middag de uitdaging aangegaan. Bij de klokken en het uurwerk kregen de klimmers deskundige uitleg van enige leden van de werkgroep.

Het totale bezoek over beide dagen bedroeg dit jaar bijna 1200 en dat bewijst dat er heel veel belangstelling is als de kerk haar deuren openzet voor een tentoonstelling van dit formaat.

 

Open Monumentendag begon eigenlijk al op de vrijdag met “Klassendag” waarbij bijna 60 leerlingen van groep 8 van beide R.K. Poeldijkse basisscholen de kerk bezochten. Zij kregen o.a. de opdracht om de twee maquettes van de kerk, gemaakt door leerlingen van het ISW Poeldijk, te bekleden, te beplakken en te beschilderen. Daarnaast werden ze in kleine groepjes rondgeleid door de kerk waarbij er uitleg werd gegeven over symbolen en oude gebruiken. Er was een biechtstoel opnieuw ingericht, bij het doopvont was een fraaie tentoonstelling ingericht met zeer veel, speciaal voor de expositie ter beschikking gestelde, vaak zeer oude doopjurkjes. De koorzolder werd bezocht waar Jos Vranken de orgelklanken door de kerk liet galmen en ook uitleg gaf. Met een frisdrankje en een zakje Tommies snoeptomaatjes werd de ochtend afgesloten.

De publieksjury bepaalde op Open Monumentendag dat de kerk van basisschool De Verburch-Hof het mooist versierd is, maar de kerk van De Nieuwe Weg was een zeer fraaie tweede.

 

 

De werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk bedankt alle vrijwilligers en sponsoren die hebben meegeholpen om deze dagen weer tot een groot succes te maken.

Onze dank gaat verder uit naar de Stichting Monumentaal Westland voor hun bijdrage.

 

Foto’s van Nico van Lier en Willem de Bruijn.

 

http://www.historiebartholomeuspoeldijk.nl/

https://www.facebook.com/bartholomeuspoeldijk

 

 


Fotografie: Nico van lier