Liturgisch vaatwerk
Collectie Liturgisch vaatwerk
Liturgisch vaatwerk omvat die schalen, kannen en kelken die in godsdienstige plechtigheden worden gebruikt. In veel godsdiensten, waaronder het jodendom en het christendom komen dergelijke objecten voor maar vooral bij de katholieke Mis en het protestantse avondmaal spreekt men van liturgisch vaatwerk. Wanneer het gebruik van vaatwerk in een liturgie is voorgeschreven is er sprake van liturgisch vaatwerk.
 
Beeldje Ceremoniarusstaf St. Bartholomeus).1882.
Nederland, Haags zilver, N. Logher.
Een geschenk van de gezamenlijke kerkmeesters aan pastoor Theodorus van der Moor bij zijn gouden priesterjubileum.Tekst van de inscriptie in de voet:
Occasione jubilaei aurei Rev. Adm. Domini Th. van der Moor me dederunt aeditui (Ter gelegenheid van het gouden priesterjubileum van Th. van der Moor)
Gevolgd door de namen:  P.C. van Kester, A. van der Knaap, C. van Schie, E. Verbeek en de administratoren M.P. van Ruyven, C.H. van den Berg, Jac. Van der Knaap, L.Verhoef.
Het beeldje van St. Bartholomeus heeft nadien de staf van de ceremoniarus gesierd bij de uitoefening van zijn functie, maar doet tegenwoordig dienst doet als het symbool van de parochie, dat bij de overdracht van priesterlijke bevoegdheden wordt gebruikt. De laatste overdrachtshandeling was bij de aanstelling van pastoor van Mastwijk als administrator van deze parochie.
Inventarisnummer :200074
Missaal met beslag.1768.
In opdracht van pastoor Jacobus de Jager aangemaakt door de zilversmid Nicolaas van Diemen te Amsterdam.
Voorzijde:  In het medaillon St. Jacobus (patroonheilige van de pastoor) omringd door de vier kerkvaders: Ambrosius, Hiëronymus, Augustinus en Gregorius.
Achterzijde;   In het medaillon St. Bartholomeus (patroonheilige van de kerk) omringd door de vier evangelisten
Rugzijde:  St. Jozef met kind, H. Maria en de H. Cornelius (de paus, die het had opgenomen voor de terugkerende christenen in de kerk, nadat zij onder de druk van vervolging waren bezweken. Hij wordt doorgaans afgebeeld met de loden knuppels, waarmee hij gemarteld is.)
Inventarisnummer :200028

Kelk van pastoor Verburgh
deze kelk van Pastoor Verburgh dateert uit 1649. Deze kelk heeft een hoogte van 27,1cm en is gemaakt van verguld zilver. 
De kelk heeft een geschulpte voetrand met op de welving van de voet zes gevleugelde engelenkopjes. Bij de aanzet van de stam een parelrand, vaasvormige nodus met gedreven bladmotieven, onder de cupa een parelrand, op de tegencupa gedreven bladmotieven. Onder de voet een gegraveerd wapen.
Volgens de overlevering: wapen van vader van Pastoor Verburgh links en moeder van Pastoor Verburgh rechts
Inventarisnummer :200002

Torenmonstrans
deze monstrans dateert uit 1889, heeft een hoogte van 74cm en is gemaakt van verguld zilver, merkteken van stad Utrecht, meesterteken G.B.Brom, jaartetter e (=1889). Op zeslobbige voet medaillons lam met vaan, St. Mattheus, Marcus, Pelikaan met jongen, lucas en Johannes, nodes zespuntig. Aan weerzijde van de lunula Willibrordus en Bonifatius, daarboven Petrus en Appolonia.
In de nis de Goede Herder, op de top een kruisje geheel versierd met edelstenen.
Inventarisnummer:200013

Vier kandelaars
de kandelaar heeft een hoogte van 45cm, merktekens: stadsteken Amsterdam, meesterteken: NDI (=Nicolaas van Diemen),
Jaarletter I (=1768), en gekroonde leeuw. Driezijdige voet op krulpootjes. Op de ribben over de welving van de voet parelrandversiering met bovenaan een engelkopje. Op de zijde een lege cartouche: balustervormige stam met meerdere insnoeringen, versierd met gedreven engelkopjes en bladmotieven: komvormige bobéche met gedreven bloem en bladversiering.
Inventarisnummer :200022
Kelk Pastoor Verburch.
Eerste kelk van Pastoor Verburch (voorloper van de neomistenkelk).Kelk is uit de nalatenschap van Pastoor Franciscus Willeboortsz. Van Uytenbrouck alias Verburch in de kerk van de H. Bartholomeus achtergebleven.Bij de afscheiding van Wateringen is de kelk in bruikleen geweest bij de parochie van Wateringen.In de Franse tijd is de kelk in Frankrijk beland en na de 2e Wereldoorlog in 1945 door de kerkmeester Helderman (Wateringen) weer teruggehaald en terugbezorgd bij de parochie van de H. Bartholomeus.
De Klek is zeslobbige geprofileerde voet met bewerkte bolle opstaande rand.Op de welving 6 gedreven voorstellingen:Christus aan het kruis met Maria en Johannes aan de voet, Verrijzenis van Christus, H. Nicolaas met de jongelingen in het zoutvat voor de wijdingsdag, H. Catharina, H. Barbara en H. Franciscus van Assisi, de doopheilige. Daarboven een eivormige nodus versierd met drie engelenkopjes en vruchtmotieven.Boven de nodus een insnoering en een platte knoop.De tegencuppa bestaat uit gedreven engelenkopjes en vruchtmotieven. 
Inventarisnummer :200001