1006 Bisschop Anfried schenkt de kuststreek aan de Benedictijnerabdij van Hohorst.
1198 De graven van Holland richten aan de Poeldijk een capelerie op, die werd toegewijd aan de ‘Ten Hemelopneming van de H. Maagd Maria’.
1252 De H. Bartholomeus wordt als schutspatroon aan de kerk toegevoegd.
1276 De kerk van Monster met haar kapellen gaan over naar de Norbertijnen van Middelburg. De kapel aan de Poeldijk krijgt de functie van parochiekerk, als bijkerk van de H. Machutus in Monster.
1566-1572 Verwoesting van de kerk ten gevolge van de
Wederdopersactiviteiten en de Beeldenstorm.
1647 Pastoor Verburch wordt benoemd als priester- missionaris met als standplaats Poeldijk. Hij werkte met ongeveer 50 schuilkerken verspreid in het Westland.
1713 Pastoor J. Bijleveldt stichtte de eerste kerk in Poeldijk, maar op last van de Staten van Holland werd ze weer afgebroken.
1721 Pastoor van Rossum kreeg toestemming en stichtte de eerste officiële kerk in Poeldijk met bijkerken in Monster en Naaldwijk.
1850 Pastoor C.J. Mouriks bouwde een nieuwe parochiekerk o.l.v. architect Margry.
1909 De parochiekerk wordt verheven tot dekenale kerk voor het hele Westland. Pastoor Leesberg wordt benoemd tot eerste deken.
1926 Deken Buysman laat een nieuwe kerk in neo-gotische stijl bouwen o.l.v. architect Nic. Molenaar.
1965 Verbouwing t.g.v. 2e Vaticaansconcilie o.l.v. architect Dom van der Laan
1990 Groot onderhoud en restauratie van de kerk
1997/1998 Herdenking 350-jarige bestaan van de parochie resp. 800-jarig bestaan van het dorp Poeldijk.
1999 Opheffing van het dekenaat Westland. De kerk is weer een parochiekerk.
2002 De parochie van Poeldijk gaat een samenwerkingsverband aan met de parochies van Monster, ’s-Gravenzande, Hoek van Holland en Heenweg.
2004 Poeldijk sluit zich aan bij HGM en het nieuwe samenwerkingsverband werd HGMP (P staat voor Poeldijk)
2011/Heden Nieuwe periode. Er wordt een parochiefederatie opgericht genaamd tussen duin en tuin, deze omvat de geloofsgemeenschappen uit de dorpskernen Maasdijk, Poeldijk, Heenweg, ’s-Gravenzande, Kwintsheul, De Lier,
Hoek van Holland, Naaldwijk, Monster, Honselersdijk en Wateringen.


De kerk van de H. Bartholomeus te Poeldijk kan bogen op een roemrijke geschiedenis.

 

De huidige kerk stamt uit 1926, is het vijfde gebouw ter plaatse en gebouwd onder toezicht van architect Nic Molenaar sr. uit 's-Gravenhage in een voor die jaren gangbare stijl van de neo-gothiek. Omdat de kerk toen ook de functie van dekenale kerk vervulde, kreeg zij een toren die 76 m boven het Westland uitstak.

In deze toren bevinden zich nu drie luidklokken. Deze stammen uit 1947 omdat in de 2e Wereldoorlog de oorspronkelijke klokken zijn geroofd. Door een actie onder de parochianen konden deze klokken besteld worden bij de Klokkengieterij van Bergen te Heiligerlee. De klokken Maria, Joseph en Bartholomeus en zijn respectievelijk in de tonen A, C en F.

 

Het huidige interieur is in 1990 na het groot onderhoud tot stand gekomen. Toen de parochianen moesten kiezen tussen slopen of renoveren, kozen zij voor renoveren.

 

Wanneer men de kerk door de hoofdingang binnenkomt, dan vallen onmiddellijk de zeven gebrandschilderde ramen in de apsis op. Deze stammen uit 1926 en zijn ontworpen en uitgevoerd door de kunstenaar W. Mengelherg uit Utrecht. Hij liet zich inspireren door de zeven sacramenten. De voorstellingen zijn van links naar rechts: Priesterschap, Vormsel, Doopsel, Eucharistie, Biecht, H. Oliesel en het Huwelijk.

Het orgel, in oorsprong een 'Maarschalkerweerd-orgel, werd in 1887/1888 in de vorige kerk geplaatst. In 1926 werd het overgebracht naar deze kerk, nadat orgelhouwer Bik uit Leiden het had uitgebreid tot 15 registers. In 1954, 1957 en 1963 onderging het nog enige wijzigingen en uitbreidingen die uitgevoerd zijn door Jos Vermeulen uit Alkmaar. In 1990 onderging het orgel ook een uitgebreide restauratie.

 

Pastoor Verburch heeft een grote stempel gedrukt op Poeldijk en dat is nog steeds zichtbaar aanwezig in deze parochie en vooral in de kerk. Zijn gouden miskelk uit 1649 wordt soms op hoogtijdagen nog gebruikt bij de eredienst.

 

Andere belangrijke erfstukken van deze pastoor zijn het handgeschreven Prekenboek en het schilderij De marteldood van de H. Bartholomeus.

Dit fraaie middeleeuwse schilderij stamt uit de periode rond 1510 en is vermoedelijk een onderdeel van een drieluik geweest. Recent is gebleken dat het schilderij een werk is van de grote middeleeuwse meester Jacob Corneliszoon van Oostsanen.

De afbeelding van dit schilderij belicht het leven en de marteldood van de H. Bartholomeus, onze patroonheilige. Linksboven de doop van de Syrische koning Polimius, linksmidden de duiveluitdrijving bij zijn dochter. Rechtsboven de vernietiging van het afgodsbeeld, rechts midden de gevangenneming van Bartholomeus door Astyages de broer van Polimius en zijn

veroordeling. Centraal op de voorgrond wordt de marteldood van deze apostel uitgebeeld.

 

Het fraaie tabernakel rechts van het hoofdaltaar stamt uit het begin van de 16e eeuw en is een meesterwerk van de Antwerpse zilversmid Joh. Huybrechts

In het drijfwerk zijn Christus en de Emmausgangers afgebeeld met aan weerszijden de beelden van Maria en Johannes.

 

De kerk heeft een bijzondere collectie kazuifels (priestermantels) waarvan de oudste uit ca 1825 stamt.  Een zeer bijzonder exemplaar is de gouden pronkkazuifel die o.a. een koorkap bevat en zwaar is bewerkt met druifmotieven en is uitgevoerd in gouddraad.