Werkgroep historie Bartholomeus

 

In het jaar 1970 gaf pastoor Nicolaas aan de archivaris W.L.A. Roessing, opdracht om het oude archief van de Bartholomeus parochie (de periode van 1575 tot 1929) te archiveren. Dit betekende in feite de allereerste activiteiten op het gebied van het actief organiseren en in kaart brengen van het archief van de Poeldijkse parochie.
Een kleine 10 jaar daarna was pas voor het eerst sprake van een echte werkgroep historie van de Bartholomeusparochie in Poeldijk. De dames/ heren van het allereerste uur waren o.a. Toos van der Valk, Ria van de Knaap en Gerard Halverhout (eerste voorzitter) met kort daarna Jan Vijverberg en Joop Koppert die dan in 1982 de werkgroep compleet maken.
Nu, ruim 30 jaar later is de werkgroep nog steeds een zeer springlevende en enthousiaste groep personen die met heel veel liefde en energie aan het archief werken.
De afgelopen jaren is er met name heel veel gedaan om grote delen van het archief en van een aantal kerkelijke collecties te digitaliseren en te ontsluiten.
Maar de werkgroep doet nog veel meer zoals onder andere haar deelname aan de jaarlijkse Open Monumentendag waarbij gedurende 3 dagen de deuren van de H. Bartholomeuskerk wagenwijd open staan voor vele bezoekers om hen kennis te laten met de fraaie kerkschatten die onze kerk rijk is.
Hierbij wordt ieder jaar een ander onderwerp extra belicht. Zo zijn onder andere de pastoorsportretten, het schilderij De marteldood van de heilige Bartholomeus, de kazuifels, de vaandels en vlaggen van de vele Poeldijkse verenigingen en de priesters, missionarissen, zusters en broeders uit Poeldijk in de schijnwerpers gezet. Tijdens deze dagen worden ook de vaste collecties van de kerk getoond zoals o.a. het fraaie liturgisch vaatwerk, de paramenten en de collectie missiebusjes die in 2013 aan de kerk is geschonken. Sinds 2011 organiseert de werkgroep ook een Klassendag voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisscholen uit de buurt. Deze dag, die plaats heeft op de vrijdag vr Open Monumentendag, biedt de schoolkinderen de gelegenheid om op een speelse manier kennis te maken met het heden en verleden van de parochie.